ר
  2010
  , " "
               
( ) . (.) -
1 2 3 6 7   9 10
               
               
1 :            
  ..            
  . .9 .. -      
    . .13 .. -      
    .20 .. 304,20 235 000,00 2010
    .22 .. 304,20 235 000,00 2010
    . .8 .. 312,00 245 000,00 2010
    . .36 .. 436,80 335 000,00 2010
    . .22 .. 326,40 250 000,00 2010
               
    : .. 1 683,60 1 300 000,00    
               
2            
  ..            
  1) .3 557,00 435 000,00 2010
    18 .3 -      
    .12 835,00 650 000,00 2010 -2011
    .18 348,00 325 000,00 2010
    , .26 45,00 141 654,64 2010
      1 785,00 1 551 654,64    
               
  2)            
    . 1 .4 -      
    .7 -      
    .11 -      
    .18 80,00 180 000,00 2010
    .18        
    . 6 470,00 541 170,57  
      550,00 721 171    
  3)            
    .6 88,00 170 000,00 2010
    18 105,00 200 000,00 2010
    1 , .20 -      
    1 , .18 -      
    1 , .16 -      
    1 , .14 -      
    1 , .12 -      
    . . 4 160,00 298 665,26 2010
  . .4   370,00 381 392,00  
      723,00 1 050 057    
  4)            
    .6 176 290 000,00 2010
  , .12 / 135\20 185 907,40 2010  
  , .14 / 441\57 394 961,60 2010  
  , .12 379 379 131,00 2010  
               
      176 1 250 000    
               
    3 234 4 572 882    
               
3            
  ..            
  1) . 1 .4 3 299 610,30 2010
    . .51 1 32 698,63 2010
    . .55 -      
    . .22 -      
    . .6 -     2011
               
      4      
               
  2) . . 1 .22     110 000,00 2010
    . 1 .20   -      
               
      -      
               
  3) .18   -      
               
        442 309    
4            
  . .7 2 100 767 808,60 2010
    .14  
    . .4  
    , .5  
    , .26,26  
               
  :            
        7 083 000,00    
               
               

 

. :

' '


, " " , .

ר
2012 , " "

ר (2012., PDF)
2012 , " "

2012
( ) " " 31.12.2012.

2011 . (PDF)
.

.( )
" " 2011 .

ר
2011 , " "

ר (2011 ., PDF)
2011 , " "